Valódi tűzfegyverek, valódi élmények!
Élménylőtér-Somogyaszaló

Vadászoknak

Vadász lőkiképző programunk célja, hogy a kezdő vagy akár már gyakorlottabb vadászok fejleszteni tudják lőtudásukat a szükségesnek vélt területeken, illetve olyan lövési szituációkat tudjanak begyakorolni, melyre egyébként csak a vadászat közben lenne lehetőség. Így a programon való részvétel után eredményesebbek és lényegesen magabiztosabbak lesznek. Mindezt az adott lövészeti ágban nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, már bizonyított és elismert lőoktató segítségével, nagy számú leadott lövéssel.

Ha már áldoztunk, akár jelentős összeget egy vaddisznóhajtásra vagy apróvad vadászatra, és lövési lehetőséghez jutunk, akkor ne a véletlenen múljon, hogy élményekkel gazdagon vagy a hibázások miatt bosszankodva álljunk a teríték mellett. Emellett a pontos lövés vadászias és elegáns lezárása az adott vadászati szituációnak.Fejleszthető területek, golyólövés:

• Golyólövés gyorsan mozgó célra, mint például vaddisznóhajtásban (futócél)
• Komplex golyólövési készségfejlesztés: feltámasztva, lőbotról, szabad kézből és futó célra

Mindegyik golyólövészeti képzés rövid elméleti felkészítéssel kezdődik, hogy a lövő megértse, mit miért célszerű úgy végrehajtani, ahogyan javasoljuk. Ezt követi a helyes fegyverfogás, fegyver gyors és precíz felemeléséhez a megfelelő testtartás, a légzés, a korrekt sütés és futócél lövésnél a mozgástechnika begyakorlása. A program lényege a sulykolás: nagy számú, ténylegesen leadott lövés. Minden egyes lövés után a lő oktató elemzi a lövés végrehajtását, mi volt helyes, illetve melyik elemet szükséges korrigálni.

Minden program előre egyeztetett időpontban történik, azon csak a lövő és a lő oktató van jelen.

A golyólövés alapvető technikája független a fegyver kaliberétől. A kellő gyakorlat megszerzéséhez nagy számú leadott lövés szükséges, tapasztalt lő oktató felügyelete, támogatása mellett. Nagy kaliberű golyós puskával ennyi lövés leadása fizikálisan és anyagilag is nagyon megterhelő lenne, és a lövést követő fegyver-elmozdulás miatt a lövő számára is nehezebben kontrollálhatóak a végrehajtás közben elkövetett esetleges hibák. Ennek kiküszöbölése érdekében a nagygolyós fegyverekkel egyező súlyú, megjelenésű, légtartályos (PCP) távcsöves légfegyverrel és 0,22-es puskával zajlik a program, melyek az elsütéskor egyáltalán nem, vagy minimálisan mozdulnak el. Így a végrehajtás közben a lövő minden rezdülése követhető, mind az oktató, mind maga a lövő számára. A használt fegyverek kiemelkedő minőségűek, kategóriájuk legjobbjai közé tartoznak.

A programban AirArms 410 F és Steyr Hunting 5 Automatic kiemelkedő precizitású, sűrített levegős (PCP) légpuskát, és Voere vagy Erna gyártmányú 0,22-es puskát használunk, valamennyi távcsővel szerelt.

Felkészítés vaddisznóhajtásra

A programban először szabad kézből néhány lövést álló célra ad le a lövő: részben hogy ismerkedjen a fegyverrel, illetve ha bizonytalan a cél eltalálásában, akkor az oktató először ezt a képességét hozza megfelelő szintre.

A mozgócél lövészet fejlesztése először 10 méter távolságból, légpuskával, automata vezérelte versenyszintű pályán történik, a vaddisznó célkép lassú, majd gyors futásával, Ezt követően a golyós lőtéren ugyanez történik 0,22-es puskával, egyre gyorsabb mozgású vaddisznó célra. A kiképzés végére a lövő szinte kivétel nélkül minden lövésével eltalálja a célt, bármelyik sebességű célnál. A programban leadott lövések száma mozgó célra összesen 50 lövés. Általában ennyi leadott lövés elegendő ahhoz, hogy a mozgástechnika automatikussá váljon, azt a lövő gondolkodás nélkül, bármikor megfelelően tudja végrehajtani. Igény szerint a lövő további lövéseket kérhet többletdíjért: tapasztalatunk szerint leginkább azért, hogy lubickoljon a saját ügyességében.

Futócél alapképzés: Légfegyverrel és .22-es puskával különböző sebességgel haladó vaddisznó célalakra, összesen 50 lövés 35 000 Ft

Futócél emelt képzés: Az alapképzés kiegészül valós hajtás szimulációjával, „növényzettel”, valamint a szűk nyiladékon gyors lövés leadásának képességfejlesztése, összesen 50 + 30 lövés + gyakorlati javaslatok 50 000 Ft

Lőktató: Lipcsik István vadász, sportlövő, a futócél 10 és 50 méteres nemzeti számok többszörös (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022) magyar bajnoka, jelenlegi országos csúcstartó az 50 méteres 30 vegyes lövés versenyszámban.


Komplex golyólövészeti képzés

Aki úgy érzi, hogy golyólövési képessége általánosságban nem éri el a saját maga által elvárt szintet, válassza ezt a fejlesztést.

A programban szereplő négy terület (lövés feltámasztott fegyverrel, lő botról, szabad kézből és futó vaddisznóra) súlyozását a lövő dönti el, összesen 60 leadott lövés erejéig. Igény szerint a lövő további gyakorló lövéseket kérhet többletdíjért.


Sörétlövés

Attól függően, hogy melyik típusú sörétlövési szituációra kíván felkészülni a vendég, az alábbiak közül választhat:
• Kelő madár (fácán, fogoly, fürj) lövése
• Keresztben haladó madár lövése
• Futó nyúl lövése
• Sörétlövés magasan repülő vagy távoli madárra (pl. liba, toronykakas, gerle)

A kiválasztott típusból javasolt minimum 50 lövés. Választható több típus, illetve kérhető nagyobb mennyiségű lövés. Egy alkalommal 100-nál több lövés csak gyakorlott, jó erőnlétű vadásznak javasolt.

Komplex sörétlövés fejlesztés: az előzőek mindegyikével, összesen 100 lövés

Az apróvad-vadászatokon leggyakrabban előforduló lövési helyzetekre való felkészítés az elméleti tudnivalók megbeszélésével kezdődik: alapállás, testtartás, fegyver gyors és precíz felemelése, mozgástechnika elemeinek megbeszélése, begyakorlása lövés nélkül. Ezután kezdjük el az éles lövészetet. Minden lövés után megbeszéljük a tanulságokat, mi működött jól, illetve mire kell még odafigyelni. A képzés alatt az egyéni fejlődéstől függően távolság növelésével, korong sebességének emelésével nehezebb szituációk is gyakorolhatók.

Sörétes lőterünk automata, távirányítású korongdobó gépekkel felszerelt.

Lőoktató: Lipcsik István vadász, sportlövő, négyszeres egyéni magyar bajnok skeetlövő (1997, 1998, 1999, 2004).